0 0 votes
rating

1. DEFINITII

click-events.ro– Mihai Stan, persoană fizica de naționalitate română, denumit în continuare Furnizor;

Client – persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate, care a lansat o Comandă pentru achiziționarea produselor și serviciilor comercializate de către Utilizator prin intermediul Platformei click-events;

Utilizator – orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Comanda – cererea de Produse adresata/plasata de catre Client prin intermediul modalităților de colectare a cererilor Clienților puse la dispoziție de către Furnizor;

Comandă eligibilă – Comandă finalizată care nu a fost anulată;

Comandă finalizată– Comandă pentru care Utilizatorul a emis către Client un AWB;

AWB – document care insoteste orice expediere postala si are un cod unic de identificare care permite urmarirea expedierii;

Cifră de afaceri – toate sumele aferente Comenzilor finalizate, fară TVA sau alte taxe impuse conform legii, precum și orice alte sume care ar fi trebuit să fie încasate conform legii de către Utilizator, în orice fel, pentru produsele vândute și serviciile prestate prin intermediul Platformei click-events;

Comision – prețul serviciilor puse la dispoziția Utilizatorului de către Furnizor, calculat în baza Cifrei de afaceri;

Platforma click-events – aplicație software pentru prezentarea și cautarea produselor si serviciilor din domeniul evenimentelor (nunti. botezuri, majorate etc.). Automatizarea activitatilor de comerț online prin intermediul căreia Furnizorul asigură Utilizatorului accesul la mecanisme de conectare a magazinului său online cu alte sisteme online externe (curierat, facturare, gestiune, marketplace, etc.)

2. OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

2.1. Obiectul termenilor și condițiilor îl constituie prestarea de către Furnizort în interesul Utilizatorului, in schimbul unui Comision sau a grilei de abonamente, a următoarelor servicii:

 • a. punerea la dispoziția Utilizatorului a unei serii de opțiuni funcționale pentru conectarea magazinului său online cu alte sisteme externe (curierat, facturare, gestiune, marketplace, etc.), ale cărui/căror specificații sunt indicate în secțiunea documentație
 • b. servicii de suport tehnic on-line;
 • c. prestarea de servicii dezvoltare software la comanda, la cererea și în folosul Utilizatorului.

2.2. Pentru serviciile prestate de Furnizor, Utilizatorul datorează un Comision, raportat la Cifra de afaceri, la care se adaugă TVA, conform grilei de Comisioane inclusă la Anexa Condiții Comerciale.

3. DURATA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

3.1. Termenii și condițiile intră în vigoare de la data acceptării acestora de către Utilizator.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

4.1. Pentru a accesa și a utiliza Serviciile, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pentru un cont pe Platforma click-events, indicand numele corect si complet, numărul de telefon, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate ca fiind necesare înregistrării.

4.2. În interesul desfășurării contractului, Furnizorul va utiliza adresa de email și numărul de telefon furnizate ca metodă principală de comunicare.

4.3. Prin prezentele, Utilizatorul isi exprima acordul cu privire la faptul că utilizarea Platformei, inclusiv informațiile transmise sau stocate de către Furnizor, este guvernată de politica de confidențialitate a Furnizorului la adresa https://click-events.ro/politica-de-confidentialitate

4.4. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea parolei securizate. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierdere sau deteriorare cauzata de eșecul Utilizatorului de a păstra securitatea contului și a parolei.

4.5. Utilizatorul are calitatea de OPERATOR de date personale cu caracter personal pentru Cienții magazinului pe care îl utilizeaza și, prin folosirea Platformei click-events, împuternicește Furnizorul să prelucreze aceste date. În Termeni și Condiții și în Politica de Confidențialitate, facem referire la aceste date ca Date despre Clienți.

4.6. Utilizarea Platformei click-events înseamnă că Utilizatorul a angajat clickEvents ca ÎMPUTERNICIT pentru a efectua anumite activități de procesare în numele si interesul sau.

4.7. Relația dintre Utilizator in calitate de operator de date cu caracter persona și Furnizor in calitate de imputernicit trebuie să fie făcută în scris (formularul electronic este acceptat). Prezentii Termeni și condițiile si Politica de confidențialitate au caracter de acord de prelucrare a datelor cu caracter personal puse la dispozitie de Utilizator, precizând instrucțiunile pe care acesta le transmite Furnizorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și stabilirea drepturilor și responsabilităților ambelor Părți.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

5.1. Furnizorul se obligă:

 • a. să acorde acces Utilizatorului la opțiunile funcționale necesare conectării magazinului său online cu sistemele externe disponibile din platforma clickEvents.
 • b. să depună toate diligențele pentru a furniza Serviciul în mod continuu, cu minimum de întreruperi, cu excepția unor întreruperi planificate, sau a unor intarzieri sau alte disfuncționalități ale Serviciului datorate unor cauze independente de voințaFurnizorului(cu titlu de exemplu, intarzieri cauzate de furnizorii de acces la rețeaua de internet, de energie electrică etc.).
 • c. să creeze toate condițiile tehnice rezonabile, uzuale șinecesare in vederea utilizarii Serviciului, fără ca Furnizorul sa isi asumeobligația de garanție pentru protecția împotriva încercarilor de fraudă.
 • d. să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea datelorcu caracter personal ale Utilizatorului/Clientilorse efectuează în conformitate cu legea în vigoare.
 • e. să asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Utilizatorului;
 • f. să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcționarea normală a serviciului sicare intra in atribuțiileFurnizorului (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzatoare cu privire la disponibilitate).
 • g. să pună la dispoziția Utilizatorului prezentele Termeni și Condiții incheiat/agreat, în contul său de Utilizator.

5.2. Furnizorul are dreptul:

 • a. să interzica accesul Utiliatorului la Platforma clickEvents, in cazul in care Utilizatorul nu respecta obligatiile asumate in conformitate cu Termenii si Conditiile si produce astfel efecte negative asupra activitatii si imaginii Furnizorului.
 • b. să suspende accesul Utilizatorului la Servicii, temporar sau definitiv în cazul în care Utilizatorul depășește termenul de plată cu mai mult de 10 zile lucrătoare.
 • c. să suspende accesul Utilizatorului la Platforma clickEvents și/sau să elimine Utilizatorul de pe Platforma clickEvents, în cazul în care acesta din urmă nu respectă condițiile privind furnizarea informațiilor și/sau fotografiilor în vederea prezentării oricărui Produs și nu se conformeaza acestor conditiiîn termen de cel mult 3 (trei) zile de la notificarea scrisă/pe mail în acest sens, a Furnizorului.

5.3. Furnizorul nu pretinde, nu își arogă și nu deține drepturi de proprietate intelectuală aferente conținutului folosit de către Utilizator. Toate materialele și informațiile se află în proprietatea Utilizatorului, care este unicul răspunzător pentru conținutul acestora.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

6.1. Utilizatorul se obligă:

 • a. sa respecte termenii și condițiile prezente.
 • b. sa nu folosească serviciile contrar practicilor în domeniu, auto-reglementărilor, sau legislației în vigoare,
 • c. să nu folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau încalcă drepturile și interesele terților
 • d. să utilizeze Serviciul in scop licit.
 • e. Utilizatorul se obliga sa nu întreprinda și nu permite întreprinderea niciunei acțiuni care poate pune în pericol securitatea rețelei și a sistemului clickEvents sau cele aparținând terților, sau care să contravină în vreun fel utilizării normale a Serviciilor. În caz contrar, raspunderea pentru toate prejudiciile cauzate terților aparține în exclusivitate Utilizatorului.
 • f. să achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii lunare.
 • g. să își asume raspunderea pentru păstrarea, în condiții de securitate, a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații confidențiale.
 • h. să prelucreze datele cu caracter personal pentru scopul încheierii și executării termenilor și condițiilor prezente, asigurându-se astfel că dezvăluirea către Furniora a datelor cu caracter personal ale Clienților respectădispozitiile legale, în special utilizarea unui temei adecvat al prelucrării datelor și asigurarea informării adecvate a Clienților cu privire la transmiterea si prelucrareadatelor cu caracter personal de către Furnizor, conform acestor Termeni și Condiții.
 • i. în calitate de Operator de date cu caracter personal, este raspunzator de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Clienților și transmise către Furnizor în scopul prelucrării;
 • j. să nu folosească Platforma clickEvents și/sau serviciul furnizat in vederea găzduirii/ comunicarii de/ referirii la/ sau direcționarii către niciunul (niciuna) din următoarele conținuturi:
  • – nuditate, pornografie de orice fel;
  • – imagine sau text cu conținut sexual sau obscen;
  • – încălcarea drepturilor de proprietatea intelectuală și a dreptrurilor de autor și/sau conexe în special sau al oricărui alt drept sau interes al oricărui terț;
  • – amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase, etc.;
  • – promovarea de activități ilegale, cu titlu de exemplu phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc), punerea la dispoziție de muzică sau filme etc;
  • – orimagine sau text menit să încurajeze xenofobia/ discriminarea de orice natura;
  • – informații cu caracter personal și/sau privat in vederea utilizarii acestora în scopuri ilegale;
  • – orice conținut considerat de Furnizor ca fiind dăunator.
 • k. să nu faciliteze sau să nu realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site, serviciu sau produs, utilizând Platforma clickEvents, sau prin intermediul serverelor unor terți,in scopul promovarii oricărui site gazduit pe server. În cazul unor astfel de acțiuni, care sunt considerate de catre Furnizor ca SPAM și contravin legislației în vigoare, accesul Utilizatorului la servicii va fi suspendat si acesta din urma este obligat la acoperirea oricaror prejudicii cauzate..își asume răspunderea pentru orice activități întreprinse pe baza Serviciilor furnizate de către clickEvents și pentru întreg conținutul încarcat pe platforma clickEvents, indiferent de consecințele pe care aceste acțiuni sau conținut le-ar putea avea. Furnizorul nu este raspunztorpentru conținutul publicat de către Utilizator și nici pentru acțiunile acestuia, indiferent de natura lor.să nu desfășoare activități comerciale ilicite, astfel cum sunt calificatedelegislația în vigoare. Întreprinderea oricărei activități ce poate fi considerată ilicită va atrage suspendarea accesului la Platformaa Utilizatorului.
 • l. să nu folosească domenii sau subdomenii care conțin în mod abuziv nume de mărci înregistrate ce nu aparțin Utilizatorului, sau care încalcă drepturile unui tert, precum și să nu folosească domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept calomnie, injurii, defăimare, obscenitate, pornografie, hărțuire, limbaj licențios, discriminare, rasism etc. Nerespectarea acestei obligații atrage suspendarea accesului Utilizatorrului la Platforma clickEvents, iar acesta din urma și societatea comerciala care deține magazinul online sunt răspunzatori de prejudiciile cauate.

7. RĂSPUNDERE

7.1. clickEvents va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

7.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

7.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. clickEvents nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

8. Incetarea raporturilor dintre Parti

8.1. Utilizatorul poate renunța la folosirea serviciilor Furnizorului prin anularea definitivă a contului, sau ca urmare a lipsei de activitate înregistrată în contul Utilizatorului pentru o perioadă mai mare de 6 luni, cand contul acestuia va fi anulat de sistem. Furnizorul poate denunta prezentele, prin anularea automată a contului Utilizatorului, ca urmare a încălcării de către Utilizator a dispozitiilor art. 6 si 7 din prezentii Termeni și Condiții.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1 Orice împrejurare imprevizibilă, invincibilă, independentă de voința Părtilor, care survine pe durata aplicării Termenilor si Condițiilor și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor asumate de catre una dintre Parti, va fi considerata Forță Majoră și va exonera Partea de îndeplinirea respectivelor obligații.

9.2. Partea care invocă Forța Majoră trebuie să notifice în scris cealaltă Parti, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care a survenit cazul de forță majoră și să pună la dispoziție documentele care atestă existenta cazului de Forța Majoră.

9.3. În cazul în care cazul de Forță Majoră nu încetează în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data notificării, oricare dintre Părți poate denunța prezentii Termenii și Condiții.

10. NOTIFICARI

10.1. Orice comunicare sau notificare adresată Furnizorului este valabila dacă va fi transmisă prin poștă sau curier, prin scrisoare cu confirmare de primire, la adresa: Strada Constantin Ghercu nr. 14, etaj 5 sau prin e-mail la adresa: contact @ click-events.ro

10.2. Comunicările sau notificările adresate Utilizatorului se vor face la datele de contact menționate în contul Utilizatorului din Platforma clickEvents.

10.3. Utilizatorul se obligă să informeze Furnizorul în termen de maxim 24 de ore, în cazul în care intervin modificări cu privire la datele de identificare, adresă și/sau adresă de e-mail indicate pentru comunicări, notificări sau avizări, precum și persoanele de contact/reprezentații desemnați, in caz contrar, comunicarile efectuate la vechile date incite pentru comunicari se condiera a fi valabil efectuate.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentele Termeni și Condiții vor putea fi completate sau modificate doar prin act adițional acceptat de reprezențantii legali ai ambelor părți.

11.2. Orice renunțare la orice drept sau remediu în baza prezentelor Termeni și Condiții trebuie să fie făcute în scris. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice renunțare va fi efectivă numai în scopul pentru care este data.

11.3. In cazul in care se constata nulitatea oricarei clauze din prezentele, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte clauze, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună-credință în vederea înlocuirii clauzei nule.

11.4. Oricare persoană care acceptă prezentele în numele si pe seama uneia dintre părți, declară că a fost pe deplin împuternicită și că au fost întreprinse toate măsurile necesare in vederea exprimării unui consimțământ valabil, în numele părții pe care o reprezintă.

11.5. Prezentul Acord este guvernat de legea română.

11.6. Orice neintelegere cu privire la executarea prezentilor Termeni si Conditii se va solutiona pe cale amiabila. In cazul in care Partile nu ajung la un acord, neintelegerile se vor solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta din Romania.